68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Cách Tạo Code Đánh Giá 5 Sao Cho Web Blog Bằng HTML5 Và CSS

VeoSpot Designer - Blog hướng dẫn thiết kế website trong 7 ngày, website bán hàng, website giới thiệu công ty

Để mình có thể tạo một nút like hay nút nhận xét đánh giá 5 sao thì rất đơn giản hôm nay mình sẽ chia sẻ miễn phí code đánh giá 5 sao cho blog, website bằng HTML và CSS, bay giờ mình bắt đầu nhé
Cách tạo nút nhận xét 5 sao cho website blog
Cách tạo nút nhận xét 5 sao cho website blog bằng CSS và HTML
Để xem demo thì bạn chỉ cần nhấn nút RUN là ok
Bước 1: pass đoạn link sau thẻ <head>

<!-- Font Awesome Icon Library -->
<link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.2.0/css/font-awesome.min.css">

Bước 2: vào trang quản trị blog chọn chỉnh sửa HTML và pass CSS sau trước thẻ </style>

div.stars {
  width: 270px;
  display: inline-block;
}
input.star { display: none; }

label.star {
  float: right;
  padding: 10px;
  font-size: 36px;
  color: #444;
  transition: all .2s;
}
input.star:checked ~ label.star:before {
  content: '\f005';
  color: #FD4;
  transition: all .25s;
}
input.star-5:checked ~ label.star:before {
  color: #FE7;
  text-shadow: 0 0 20px #952;
}
input.star-1:checked ~ label.star:before { color: #F62; } 
label.star:hover { transform: rotate(-15deg) scale(1.3); }
label.star:before {
  content: '\f006';
  font-family: FontAwesome;
}

Bước 3: pass đoạn HTML nơi bạn muốn hiển thị

<h2>Đánh giá của bạn</h2>
<div class="stars">
  <form action="">
    <input class="star star-5" id="star-5" type="radio" name="star"/>
    <label class="star star-5" for="star-5"></label>
    <input class="star star-4" id="star-4" type="radio" name="star"/>
    <label class="star star-4" for="star-4"></label>
    <input class="star star-3" id="star-3" type="radio" name="star"/>
    <label class="star star-3" for="star-3"></label>
    <input class="star star-2" id="star-2" type="radio" name="star"/>
    <label class="star star-2" for="star-2"></label>
    <input class="star star-1" id="star-1" type="radio" name="star"/>
    <label class="star star-1" for="star-1"></label>
  </form>
</div>