68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Java Code Hướng Dẫn Chi iết Từ Zero Đến Z Dành Cho Bạn

VeoSpot Designer - Blog hướng dẫn thiết kế website trong 7 ngày, website bán hàng, website giới thiệu công ty

Khóa Học JAVA CODE - Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Zero.

Vậy java code là gì? và hôm nay mình sẽ tim hiểu về java code...
JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.
Khóa Học Lập Trình JAVA CDE
Khóa Học Lập Trình JAVA CDE

Bạn sé học được gì từ khóa học này

 • Nắm được kiến thức java cơ bản cũng như kiến thức về lập trình hướng đối tượng
 • Có thể viết được các chương trình java cơ bản như các ứng dụng Console App , Desktop App
 • Làm nền tảng để học tiếp các khóa học nâng cao về java ( Java advance, Java web ,Android…)
 • Có thể xin làm java fresher hoặc thực tập tại các cty phần mềm


  giới thiệu về khóa học.


  JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE. Thông qua khóa học JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero, Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế.

  Kết thúc khóa học bạn sẽ : 


  1. Nắm được các khái niệm lập trình Java cơ bản
  2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP)
  3. Từ kiến thức cở bản JAVA core bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#,Python,...