68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Tạo Menu Dọc Ẩn Hiện Bên Trái Material Design Cho Blogger Blogspot

VeoSpot Designer - Blog hướng dẫn thiết kế website trong 7 ngày, website bán hàng, website giới thiệu công ty

Như bạn thấy là phần trước mình có chia sẻ về menu mega đa cấp rất đẹp phải không bạn? và hôm nay mình tiếp tực chia sẻ với bạn  một dạng menu khác với menu dạng trước đó là "Menu Dọc Ẩn Hiện Bên Trái Material Design Cho Blogger  Blogspot" cũng rất đẹp và chuyên nghiệp.
Tạo Menu Dọc  Ẩn Hiện Bên Trái Material Design Cho Blogger  Blogspot
Tạo Menu Dọc  Ẩn Hiện Bên Trái Material Design Cho Blogger  Blogspot

Hướng dẫn cách tiết lập code

Kiểu thiết kế này giúp bạn bố trí được nhiều thành phần cho trang của mình hơn, gắn được nhiều link hơn, đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn,.... :))
Xem thêm code menu mega đa cấp chuyên nghiệp cho blogger
Bắt đầu thủ thuật ! Đăng nhập vào trang quản tri và vào mục chỉnh sửa HTML
Tích hợp material icons nếu blog bạn chưa có, chèn đoạn mã sau trước thẻ đóng </head>

<link href='//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons' rel='stylesheet' type='text/css'/>


Tích hợp JQuery nếu blog bạn chưa có, chèn đoạn mã sau trước thẻ đóng </head>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>


Tiếp theo dán code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>
.dark {
visibility: hidden;
opacity: 0;
background: rgba(0, 0, 0, .3);
left: 0;
right: 0;
margin: 0;
position: fixed;
bottom: 0;
top: 0
}

.dark.shows {
visibility: visible;
opacity: 1
}
.menu-toogle {
cursor: pointer;
width: 60px;
height: 35px;
position: fixed;
top: 6px;
left: 0;
margin: 4px 15px;
z-index: 10
}
.menu-toogle div {
width: 29px;
height: 3px;
background: #aaa;
margin: 5px 0;
transition: all 0.35s;
border-radius: 0
}
.on .line_one {
background: #111;
-webkit-transform: rotate(45deg) translate(8px, 3px);
-moz-transform: rotate(45deg) translate(8px, 3px);
-ms-transform: rotate(45deg) translate(8px, 3px);
-o-transform: rotate(45deg) translate(8px, 3px);
transform: rotate(45deg) translate(8px, 3px);
}
.on .line_two {
opacity: 0
}
.on .line_three {
background: #111;
-webkit-transform: rotate(-45deg) translate(8px, -4px);
-moz-transform: rotate(-45deg) translate(8px, -4px);
-ms-transform: rotate(-45deg) translate(8px, -4px);
-o-transform: rotate(-45deg) translate(8px, -4px);
transform: rotate(-45deg) translate(8px, -4px);
}
#navigator {
width: 250px;
height: 100%;
position: fixed;
top: 0;
left: -250px;
background: #e8e8e8;
float: left;
z-index: 100;
overflow-y: auto;
}
#navigator a {
text-decoration: none
}
.section1,
.section2 {
border-bottom: 1px solid #cacaca;
}
.section1 ul,
.section2 ul,
.section3 ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
.section1 ul li a,
.section2 ul li a,
.section3 ul li a {
display: block;
padding: 6px 35px 13px 35px;
text-align: left;
}
.section1 ul li a:hover,
.section2 ul li a:hover,
.section3 ul li a:hover {
background: #d8d8d8;
-webkit-transition: all .25s ease;
-moz-transition: all .25s ease;
-ms-transition: all .25s ease;
-o-transition: all .25s ease;
transition: all .25s ease;
}
.section1 ul li i,
.section2 ul li i,
.section3 ul li i {
position: relative;
top: 6px;
margin-right: 6px;
color: #131313;
}
.section1 ul li a span,
.section2 ul li a span,
.section3 ul li a span {
color: #111
}
.section2>span,
.section3>span {
font-size: 19px;
text-transform: uppercase;
font-weight: 600;
margin: 15px;
}
.section2,
.section3 {
padding: 10px;
}

Đặt đoạn code JS sau trước thẻ đóng </body>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
// Material design by hung1001
$(document).ready(function() {
$('.menu-toogle').click(function() {
$(this).toggleClass('on');
if ($('#navigator').css('left') == '-250px') {
$('#navigator').animate({
left: '0px'
}, 400);
$('.menu-toogle').animate({
left: '250px'
}, 400);
$(".dark").toggleClass("shows");
} else {
$('#navigator').animate({
left: '-250px'
}, 400);
$(this).animate({
left: '0px'
}, 400);
$(".dark").removeClass('shows');
}
});
});
//]]></script>

Đặt đoạn code HTML sau trước thẻ mở <body...

<div class='menu-toogle' title="Show menu">
<div class='line_one'></div>
<div class='line_two'></div>
<div class='line_three'></div>
</div>
<div class='dark'></div>
<div id='navigator'>
<div class="section1">
<ul>
<li><a href="/"><i class='material-icons'>&amp;#xe88a</i><span>Home</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe0bf</i><span>FAQ</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe324</i><span>Contact</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe853</i><span>About</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe55b</i><span>Sitemap</span></a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="section2"> <span>Trending</span>
<ul>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu1</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu2</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu3</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu4</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu5</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu6</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu7</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe87b</i><span>Sub-menu8</span></a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="section3"> <span>Follow</span>
<ul>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe8dc</i><span>Facebook</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe332</i><span>Google +</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe038</i><span>Youtube</span></a>
</li>
<li><a href="#"><i class='material-icons'>&amp;#xe0e5</i><span>RSS</span></a>
</li>
</ul>
</div>
</div>

Thay icon, liên kết và sub-menu thành cái bạn muốn hiển thị. Tùy chỉnh:
Chỉnh CSS theo ý thích của bạn , nếu có bất cứ id hoặc class nào trùng với template bạn hãy thay đổi nó để tránh xung đột Icon để mở menu được code css nằm cố định, vì thế nó sẽ không bị ẩn hoặc mất đi khi bạn scroll chuột. Nói như thế có nghĩa là nó phù hợp với những template có header cố định, không bị ẩn khi cuộn trang. Còn nếu bạn muốn nó sẽ bị ẩn đi hãy chờ các bài viết sau nhé :)