68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Chia Sẻ Code Phát Nhạc MP3 Dành Cho Blogger Đẹp, Chuyên Nghiệp

Chào bạn! chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi seri chia sẻ miễn phí ✅Code Phát Nhạc MP3 Dành Cho Blogger Đẹp, Chuyên Nghiệp, cho các bạn chuyên sưu tầm.

Chào bạn! chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi seri chia sẻ miễn phí Code Phát Nhạc MP3 Dành Cho Blogger Đẹp, Chuyên Nghiệp, cho các bạn chuyên sưu tầm code blogspot phát nhạc mp3, mp4...
Chia Sẻ Code Phát Nhạc MP3 Dành Cho Blogspot
Đoạn mã này giúp bạn tạo trình phát âm thanh JavaScript với danh sách phát. Nó đi kèm với các điều khiển tùy chỉnh bao gồm tiến độ âm lượng, phát / tạm dừng, tiếp theo / trước đó, xáo trộn và nút tự động phát. Tương tự như vậy, người dùng có thể mở rộng và thu gọn trình phát và danh sách phát.


Trình phát hoàn toàn được xây dựng bằng JavaScript mà không có bất kỳ sự phụ thuộc nào.
Tuy nhiên, nó sử dụng Font Awesome CSS cho các biểu tượng. Nếu chúng ta nói về khả năng tùy chỉnh của nó, Sekedus cung cấp cho chúng ta một cách dễ dàng để kiểm soát hành vi tổng thể của người chơi. Bạn có thể chuyển đối tượng cấu hình thông qua thuộc tính dữ liệu HTML5 “data-config”. Mặt khác, giao diện của trình phát âm thanh có thể được tùy chỉnh bằng CSS bổ sung.

Cách tạo Trình phát âm thanh JavaScript với Danh sách phát

1. HTML: 

Trước hết, tạo một phần tử div với tên lớp là “simple-audio-player” và xác định thuộc tính id “simp” và data-config của nó với cài đặt trình phát cơ bản. Trình phát âm thanh HTML5 sẽ được hiển thị thông qua JavaScript bên trong phần tử div này.

Phần thứ hai của trình phát âm thanh là danh sách phát. Vì vậy, hãy tạo một phần tử div với tên lớp là “simp-playlist” và đặt một danh sách các tệp bài hát của bạn không có thứ tự. Cấu trúc HTML hoàn chỉnh cho trình phát âm thanh có danh sách phát như sau:
<div class="simple-audio-player" id="simp" data-config='{"shide_top":false,"shide_btm":false,"auto_load":false}'>
  <div class="simp-playlist">
    <ul>
      <li><span class="simp-source" data-src="http://www.archive.org/download/CanonInD_261/CanoninD.mp3">Canon in D</span><span class="simp-desc">Johann Pachelbel</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://www.script-tutorials.com/demos/363/data/05.mp3">Artist 5</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://www.dropbox.com/s/6pays95q2a9jrsf/2020.01.02.mp3?dl=1" data-cover="https://i.postimg.cc/sDBycWS8/NMS-2019.jpg">Nightmare Side</span><span class="simp-desc">Set Stori</span></li>
      <li class="simp-active"><span class="simp-source" data-src="https://www.dropbox.com/s/k011ag91uktonbv/Angklung%20Preman%20Pensiun.mp3?dl=1">Angklung Preman Pensiun</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://www.dropbox.com/s/prgte33m86n9ce7/Canon%20Rock%20%28JerryC%29%20-%20funtwo.mp3?dl=1">Canon Rock (JerryC)</span><span class="simp-desc">by Funtwo</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="http://listento.ardanradio.com:1059/;">105.9 FM Ardan Radio</span><span class="simp-desc">Streaming Radio</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/78_jailhouse-rock_elvis-presley-jerry-leiber-mike-stoller_gbia0080595b/Jailhouse%20Rock%20-%20Elvis%20Presley%20-%20Jerry%20Leiber-restored.mp3">Jailhouse Rock</span><span class="simp-desc">Elvis Presley</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/J._Period_and_Michael_Jackson_-_Man_Or_The_Music-2010/17%20Smooth%20Criminal.mp3">Smooth Criminal</span><span class="simp-desc">Michael Jackson</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/OldPop_256/VillagePeople-Y.m.c.a.mp3">Y.M.C.A</span><span class="simp-desc">Village People</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/chuckberryjohnnyb.goode/Chuck%20Berry%20-%20Johnny%20B.%20Goode.mp3">Johnny B. Goode</span><span class="simp-desc">Chuck Berry</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/AnimalsTheHouseOfTheRisingSun_201811/Animals%20-%20The%20House%20Of%20The%20Rising%20Sun.mp3">House of the Rising Sun</span><span class="simp-desc">The Animals</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/DontStopMeNow_255/Queen-DontStopMeNow.mp3">Don't Stop Me Now</span><span class="simp-desc">Queen</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/NeverGonnaGiveYouUpOriginal/Never%20Gonna%20Give%20You%20Up%20Original.mp3">Never Gonna Give You Up</span><span class="simp-desc">Rick Astley</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/gunsnrosessweetchildomine_202003/Guns%20N%27%20Roses%20-%20Sweet%20Child%20%27O%20Mine.mp3">Sweet Child O' Mine</span><span class="simp-desc">Guns N' Roses</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/01.TheFinalCountdown/01.%20The%20Final%20Countdown.mp3">The Final Countdown</span><span class="simp-desc">Europe</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/1MyHeartWillGoOnLoveThemeFromTitanic/1%20-%20My%20Heart%20Will%20Go%20On%20%28Love%20Theme%20from%20_Titanic_%29.mp3">My Heart Will Go On</span><span class="simp-desc">Céline Dion</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/tntvillage_323140/John%20Lennon%20-%20Imagine/01%20Imagine.mp3">Imagine</span><span class="simp-desc">John Lennon</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/TheBeatles1970HeyJudeAppleRecords6e062.0434807HeyJude/The%20Beatles%20-%201970%20-%20Hey%20Jude%20%28Apple%20Records%3B%20%236e%20062.04348%29_07%20-%20Hey%20Jude.mp3">Hey Jude</span><span class="simp-desc">The Beatles</span></li>
      <li><span class="simp-source" data-src="https://archive.org/download/TakeMeHomeCountryRoad/JohnDenver-TakeMeHomeCountryRoad.mp3">Take Me Home, Country Roads</span><span class="simp-desc">John Denver</span></li>
    </ul>
  </div>
</div>    
Trong HTML ở trên, bạn chỉ cần cập nhật “data-src” và thuộc tính trong mỗi phần tử li.

2. CSS:

Sau khi tạo HTML, bây giờ là lúc tạo kiểu cho trình phát âm thanh. Vì vậy, hãy sao chép CSS sau đây và đưa nó vào dự án của bạn. Bạn có thể thay đổi các giá trị CSS nếu muốn tùy chỉnh giao diện của trình phát âm thanh.
@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');

*,*:before,*:after{outline:0;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;}
input,button{outline:none;}
a,a:hover,a:visited{color:#ddd;text-decoration:none;}
.flex{display:-webkit-flex;display:flex;}
.flex-wrap{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}
.flex-align{-webkit-align-items:center;align-items:center;}
.w-full{width:100%;}

/* HTML5 Audio Player with Playlist, source: https://www.codehim.com/vanilla-javascript/javascript-audio-player-with-playlist/ */
#simp button,#simp input,#simp img{border:0;}
#simp{max-width:600px;font-size:14px;font-family:"Segoe UI", Tahoma, sans-serif;text-align:initial;line-height:initial;background:#17212b;color:#ddd;margin:0 auto;border-radius:6px;overflow:hidden;}
#simp .simp-album{padding:20px 25px 5px;}
#simp .simp-album .simp-cover{margin-right:20px;}
#simp .simp-album .simp-cover img{max-width:80px;width:100%;margin:0;padding:0;display:block;}
#simp .simp-album .simp-title{font-size:120%;font-weight:bold;}
#simp .simp-album .simp-artist{font-size:90%;color:#6c7883;}
#simp .simp-controls{padding:15px;}
#simp .simp-controls button{font-size:130%;width:32px;height:32px;background:none;color:#ddd;padding:7px;cursor:pointer;border:0;border-radius:3px;}
#simp .simp-controls button[disabled]{color:#636469;cursor:initial;}
#simp .simp-controls button:not([disabled]):hover{background:#4082bc;color:#fff;}
#simp .simp-controls .simp-prev,#simp .simp-controls .simp-next{font-size:100%;}
#simp .simp-controls .simp-tracker,#simp .simp-controls .simp-volume{flex:1;margin-left:10px;position:relative;}
#simp .simp-controls .simp-buffer {position:absolute;top:50%;right:0;left:0;height:5px;margin-top:-2.5px;border-radius:100px;}
#simp .simp-controls .simp-loading .simp-buffer {-webkit-animation:audio-progress 1s linear infinite;animation:audio-progress 1s linear infinite;background-image: linear-gradient(-45deg, #000 25%, transparent 25%, transparent 50%, #000 50%, #000 75%, transparent 75%, transparent);background-repeat:repeat-x;background-size:25px 25px;color:transparent;}
#simp .simp-controls .simp-time,#simp .simp-controls .simp-others{margin-left:10px;}
#simp .simp-controls .simp-volume{max-width:110px;}
#simp .simp-controls .simp-volume .simp-mute{margin-right:5px;}
#simp .simp-controls .simp-others .simp-active{background:#242f3d;}
#simp .simp-controls .simp-others .simp-shide button{font-size:100%;padding:0;width:24px;height:14px;display:block;}
#simp .simp-controls input[type=range]{-webkit-appearance:none;background:transparent;height:19px;margin:0;width:100%;display:block;position:relative;z-index:2;}
#simp .simp-controls input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track{background:rgba(183,197,205,.66);height:5px;border-radius:2.5px;transition:box-shadow .3s ease;position:relative;}
#simp .simp-controls input[type=range]::-moz-range-track{background:rgba(183,197,205,.66);height:5px;border-radius:2.5px;transition:box-shadow .3s ease;position:relative;}
#simp .simp-controls .simp-load .simp-progress::-webkit-slider-runnable-track{background:#2f3841;}
#simp .simp-controls .simp-load .simp-progress::-moz-range-track{background:#2f3841;}
#simp .simp-controls .simp-loading .simp-progress::-webkit-slider-runnable-track{background:rgba(255,255,255,.25);}
#simp .simp-controls .simp-loading .simp-progress::-moz-range-track{background:rgba(255,255,255,.25);}
#simp .simp-controls input[type=range]::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;background:#fff;height:13px;width:13px;margin-top:-4px;cursor:pointer;border-radius:50%;box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.15), 0 0 0 1px rgba(47,52,61,.2);}
#simp .simp-controls input[type=range]::-moz-range-thumb{-webkit-appearance:none;background:#fff;height:13px;width:13px;cursor:pointer;border-radius:50%;box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.15), 0 0 0 1px rgba(47,52,61,.2);}
#simp .simp-footer{padding:10px 10px 12px;font-size:90%;text-align:center;opacity:.7;}
#simp .simp-display{overflow:hidden;max-height:650px;transition:max-height .5s ease-in-out;}
#simp .simp-hide{max-height:0;}
/* playlist */
#simp ul{margin:5px 0 0;padding:0;list-style:none;max-height:245px;}
#simp ul li{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:block;margin:0;padding:8px 20px;cursor:pointer;}
#simp ul li:last-child{padding-bottom:13px;}
#simp ul li:nth-child(odd){background:#0e1621;}
#simp ul li:hover{background:#242f3d;}
#simp ul li.simp-active{background:#4082bc;color:#fff;}
#simp ul li .simp-desc{font-size:90%;opacity:.5;margin-left:5px;}
/* playlist scrollbar */
#simp ul{overflow-y:auto;overflow-x:hidden;scrollbar-color:#73797f #2f3841;}
#simp ul::-webkit-scrollbar-track{background-color:#2f3841;}
#simp ul::-webkit-scrollbar{width:6px;background-color:#2f3841;}
#simp ul::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#73797f;}
/* progress animation */
@-webkit-keyframes audio-progress{to{background-position:25px 0;}}
@keyframes audio-progress{to{background-position:25px 0;}}
/* mobile */
@media screen and (max-width:480px) {
#simp .simp-controls .simp-volume,#simp .simp-controls .simp-others{display:none;}
#simp .simp-controls .simp-time{margin-right:10px;}
}
@media screen and (max-width:370px) {
#simp .simp-time .simp-slash,#simp .simp-time .end-time{display:none;}
}

3. JAVASCRIPT:

Trong bước cuối cùng, bạn cần đưa mã JavaScript vào dự án của mình để vận hành trình phát âm thanh. Vì vậy, hãy sao chép mã JavaScript của trình phát âm thanh sau và dán vào giữa thẻ <script> và đặt nó trước khi đóng thẻ body. Bạn cũng có thể tạo một tệp JS riêng biệt và đưa nó vào dự án của mình.
    
/*
Example: https://www.codehim.com/demo/javascript-audio-player-with-playlist/
*/
// Multiple events to a listener
function addEventListener_multi(element, eventNames, handler) {
  var events = eventNames.split(' ');
  events.forEach(e => element.addEventListener(e, handler, false));
}

// Random numbers in a specific range
function getRandom(min, max) {
  min = Math.ceil(min);
  max = Math.floor(max);
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

// Position element inside element
function getRelativePos(elm) {
  var pPos = elm.parentNode.getBoundingClientRect(); // parent pos
  var cPos = elm.getBoundingClientRect(); // target pos
  var pos = {};

  pos.top    = cPos.top    - pPos.top + elm.parentNode.scrollTop,
  pos.right  = cPos.right  - pPos.right,
  pos.bottom = cPos.bottom - pPos.bottom,
  pos.left   = cPos.left   - pPos.left;

  return pos;
}

function formatTime(val) {
  var h = 0, m = 0, s;
  val = parseInt(val, 10);
  if (val > 60 * 60) {
   h = parseInt(val / (60 * 60), 10);
   val -= h * 60 * 60;
  }
  if (val > 60) {
   m = parseInt(val / 60, 10);
   val -= m * 60;
  }
  s = val;
  val = (h > 0)? h + ':' : '';
  val += (m > 0)? ((m < 10 && h > 0)? '0' : '') + m + ':' : '0:';
  val += ((s < 10)? '0' : '') + s;
  return val;
}

function simp_initTime() {
  simp_controls.querySelector('.start-time').innerHTML = formatTime(simp_audio.currentTime); //calculate current value time
  if (!simp_isStream) {
    simp_controls.querySelector('.end-time').innerHTML = formatTime(simp_audio.duration); //calculate total value time
    simp_progress.value = simp_audio.currentTime / simp_audio.duration * 100; //progress bar
  }
  
  // ended of the audio
  if (simp_audio.currentTime == simp_audio.duration) {
    simp_controls.querySelector('.simp-plause').classList.remove('fa-pause');
    simp_controls.querySelector('.simp-plause').classList.add('fa-play');
    simp_audio.removeEventListener('timeupdate', simp_initTime);
    
    if (simp_isNext) { //auto load next audio
      var elem;
      simp_a_index++;
      if (simp_a_index == simp_a_url.length) { //repeat all audio
        simp_a_index = 0;
        elem = simp_a_url[0];
      } else {
        elem = simp_a_url[simp_a_index];  
      }
      simp_changeAudio(elem);
      simp_setAlbum(simp_a_index);
    } else {
      simp_isPlaying = false;
    }
  }
}

function simp_initAudio() {
  // if readyState more than 2, audio file has loaded
simp_isLoaded = simp_audio.readyState == 4 ? true : false;
  simp_isStream = simp_audio.duration == 'Infinity' ? true : false;
  simp_controls.querySelector('.simp-plause').disabled = false;
  simp_progress.disabled = simp_isStream ? true : false;
  if (!simp_isStream) {
    simp_progress.parentNode.classList.remove('simp-load','simp-loading');
    simp_controls.querySelector('.end-time').innerHTML = formatTime(simp_audio.duration);
  }
  simp_audio.addEventListener('timeupdate', simp_initTime); //tracking load progress
  if (simp_isLoaded && simp_isPlaying) simp_audio.play();
  
  // progress bar click event
  addEventListener_multi(simp_progress, 'touchstart mousedown', function(e) {
    if (simp_isStream) {
      e.stopPropagation();
      return false;
    }
    if (simp_audio.readyState == 4) {
      simp_audio.removeEventListener('timeupdate', simp_initTime);
      simp_audio.pause();
    }
  });
  
  addEventListener_multi(simp_progress, 'touchend mouseup', function(e) {
    if (simp_isStream) {
      e.stopPropagation();
      return false;
    }
    if (simp_audio.readyState == 4) {
      simp_audio.currentTime = simp_progress.value * simp_audio.duration / 100;
      simp_audio.addEventListener('timeupdate', simp_initTime);
      if (simp_isPlaying) simp_audio.play();
    }
  });
}

function simp_loadAudio(elem) {
  simp_progress.parentNode.classList.add('simp-loading');
  simp_controls.querySelector('.simp-plause').disabled = true;
  simp_audio.querySelector('source').src = elem.dataset.src;
  simp_audio.load();
  
  simp_audio.volume = parseFloat(simp_v_num / 100); //based on valume input value
  simp_audio.addEventListener('canplaythrough', simp_initAudio); //play audio without stop for buffering
  
  // if audio fails to load, only IE/Edge 9.0 or above
  simp_audio.addEventListener('error', function() {
    alert('Please reload the page.');
  });
}

function simp_setAlbum(index) {
  simp_cover.innerHTML = simp_a_url[index].dataset.cover ? '<div style="background:url(' + simp_a_url[index].dataset.cover + ') no-repeat;background-size:cover;width:80px;height:80px;"></div>' : '<i class="fa fa-music fa-5x"></i>';
  simp_title.innerHTML = simp_source[index].querySelector('.simp-source').innerHTML;
  simp_artist.innerHTML = simp_source[index].querySelector('.simp-desc') ? simp_source[index].querySelector('.simp-desc').innerHTML : '';
}

function simp_changeAudio(elem) {
simp_isLoaded = false;
  simp_controls.querySelector('.simp-prev').disabled = simp_a_index == 0 ? true : false;
  simp_controls.querySelector('.simp-plause').disabled = simp_auto_load ? true : false;
  simp_controls.querySelector('.simp-next').disabled = simp_a_index == simp_a_url.length-1 ? true : false;
  simp_progress.parentNode.classList.add('simp-load');
  simp_progress.disabled = true;
  simp_progress.value = 0;
  simp_controls.querySelector('.start-time').innerHTML = '00:00';
  simp_controls.querySelector('.end-time').innerHTML = '00:00';
  elem = simp_isRandom && simp_isNext ? simp_a_url[getRandom(0, simp_a_url.length-1)] : elem;
  
  // playlist, audio is running
  for (var i = 0; i < simp_a_url.length; i++) {
    simp_a_url[i].parentNode.classList.remove('simp-active');
    if (simp_a_url[i] == elem) {
      simp_a_index = i;
      simp_a_url[i].parentNode.classList.add('simp-active');
    }
  }
  
  // scrolling to element inside element
  var simp_active = getRelativePos(simp_source[simp_a_index]);
  simp_source[simp_a_index].parentNode.scrollTop = simp_active.top;
  
  if (simp_auto_load || simp_isPlaying) simp_loadAudio(elem);
  
  if (simp_isPlaying) {
    simp_controls.querySelector('.simp-plause').classList.remove('fa-play');
    simp_controls.querySelector('.simp-plause').classList.add('fa-pause');
  }
}

function simp_startScript() {
  ap_simp = document.querySelector('#simp');
  simp_audio = ap_simp.querySelector('#audio');
  simp_album = ap_simp.querySelector('.simp-album');
  simp_cover = simp_album.querySelector('.simp-cover');
  simp_title = simp_album.querySelector('.simp-title');
  simp_artist = simp_album.querySelector('.simp-artist');
  simp_controls = ap_simp.querySelector('.simp-controls');
  simp_progress = simp_controls.querySelector('.simp-progress');
  simp_volume = simp_controls.querySelector('.simp-volume');
  simp_v_slider = simp_volume.querySelector('.simp-v-slider');
  simp_v_num = simp_v_slider.value; //default volume
  simp_others = simp_controls.querySelector('.simp-others');
  simp_auto_load = simp_config.auto_load; //auto load audio file
  
  if (simp_config.shide_top) simp_album.parentNode.classList.toggle('simp-hide');
  if (simp_config.shide_btm) {
    simp_playlist.classList.add('simp-display');
    simp_playlist.classList.toggle('simp-hide');
  }
  
  if (simp_a_url.length <= 1) {
    simp_controls.querySelector('.simp-prev').style.display = 'none';
    simp_controls.querySelector('.simp-next').style.display = 'none';
    simp_others.querySelector('.simp-plext').style.display = 'none';
    simp_others.querySelector('.simp-random').style.display = 'none';
  }

  // Playlist listeners
  simp_source.forEach(function(item, index) {
    if (item.classList.contains('simp-active')) simp_a_index = index; //playlist contains '.simp-active'
    item.addEventListener('click', function() {
      simp_audio.removeEventListener('timeupdate', simp_initTime);
      simp_a_index = index;
      simp_changeAudio(this.querySelector('.simp-source'));
      simp_setAlbum(simp_a_index);
    });
  });
  
  // FIRST AUDIO LOAD =======
  simp_changeAudio(simp_a_url[simp_a_index]);
  simp_setAlbum(simp_a_index);
  // FIRST AUDIO LOAD =======
  
  // Controls listeners
  simp_controls.querySelector('.simp-plauseward').addEventListener('click', function(e) {
    var eles = e.target.classList;
    if (eles.contains('simp-plause')) {
      if (simp_audio.paused) {
        if (!simp_isLoaded) simp_loadAudio(simp_a_url[simp_a_index]);
        simp_audio.play();
        simp_isPlaying = true;
        eles.remove('fa-play');
        eles.add('fa-pause');
      } else {
        simp_audio.pause();
        simp_isPlaying = false;
        eles.remove('fa-pause');
        eles.add('fa-play');
      }
    } else {
      if (eles.contains('simp-prev') && simp_a_index != 0) {
        simp_a_index = simp_a_index-1;
        e.target.disabled = simp_a_index == 0 ? true : false;
      } else if (eles.contains('simp-next') && simp_a_index != simp_a_url.length-1) {
        simp_a_index = simp_a_index+1;
        e.target.disabled = simp_a_index == simp_a_url.length-1 ? true : false;
      }
      simp_audio.removeEventListener('timeupdate', simp_initTime);
      simp_changeAudio(simp_a_url[simp_a_index]);
      simp_setAlbum(simp_a_index);
    }
  });
  
  // Audio volume
  simp_volume.addEventListener('click', function(e) {
    var eles = e.target.classList;
    if (eles.contains('simp-mute')) {
      if (eles.contains('fa-volume-up')) {
        eles.remove('fa-volume-up');
        eles.add('fa-volume-off');
        simp_v_slider.value = 0;
      } else {
        eles.remove('fa-volume-off');
        eles.add('fa-volume-up');
        simp_v_slider.value = simp_v_num;
      }
    } else {
      simp_v_num = simp_v_slider.value;
      if (simp_v_num != 0) {
        simp_controls.querySelector('.simp-mute').classList.remove('fa-volume-off');
        simp_controls.querySelector('.simp-mute').classList.add('fa-volume-up');
      }
    }
    simp_audio.volume = parseFloat(simp_v_slider.value / 100);
  });
  
  // Others
  simp_others.addEventListener('click', function(e) {
    var eles = e.target.classList;
    if (eles.contains('simp-plext')) {
      simp_isNext = simp_isNext && !simp_isRandom ? false : true;
      if (!simp_isRandom) simp_isRanext = simp_isRanext ? false : true;
      eles.contains('simp-active') && !simp_isRandom ? eles.remove('simp-active') : eles.add('simp-active');
    } else if (eles.contains('simp-random')) {
      simp_isRandom = simp_isRandom ? false : true;
      if (simp_isNext && !simp_isRanext) {
        simp_isNext = false;
        simp_others.querySelector('.simp-plext').classList.remove('simp-active');
      } else {
        simp_isNext = true;
        simp_others.querySelector('.simp-plext').classList.add('simp-active');
      }
      eles.contains('simp-active') ? eles.remove('simp-active') : eles.add('simp-active');
    } else if (eles.contains('simp-shide-top')) {
      simp_album.parentNode.classList.toggle('simp-hide');
    } else if (eles.contains('simp-shide-bottom')) {
      simp_playlist.classList.add('simp-display');
      simp_playlist.classList.toggle('simp-hide');
    }
  });
}

// Start simple player
if (document.querySelector('#simp')) {
  var simp_auto_load, simp_audio, simp_album, simp_cover, simp_title, simp_artist, simp_controls, simp_progress, simp_volume, simp_v_slider, simp_v_num, simp_others;
  var ap_simp = document.querySelector('#simp');
  var simp_playlist = ap_simp.querySelector('.simp-playlist');
  var simp_source = simp_playlist.querySelectorAll('li');
  var simp_a_url = simp_playlist.querySelectorAll('[data-src]');
  var simp_a_index = 0;
  var simp_isPlaying = false;
  var simp_isNext = false; //auto play
  var simp_isRandom = false; //play random
  var simp_isRanext = false; //check if before random starts, simp_isNext value is true
  var simp_isStream = false; //radio streaming
  var simp_isLoaded = false; //audio file has loaded
  var simp_config = ap_simp.dataset.config ? JSON.parse(ap_simp.dataset.config) : {
    shide_top: false, //show/hide album
    shide_btm: false, //show/hide playlist
    auto_load: false //auto load audio file
  };
  
  var simp_elem = '';
  simp_elem += '<audio id="audio" preload><source src="" type="audio/mpeg"></audio>';
  simp_elem += '<div class="simp-display"><div class="simp-album w-full flex-wrap"><div class="simp-cover"><i class="fa fa-music fa-5x"></i></div><div class="simp-info"><div class="simp-title">Title</div><div class="simp-artist">Artist</div></div></div></div>';
  simp_elem += '<div class="simp-controls flex-wrap flex-align">';
  simp_elem += '<div class="simp-plauseward flex flex-align"><button type="button" class="simp-prev fa fa-backward" disabled></button><button type="button" class="simp-plause fa fa-play" disabled></button><button type="button" class="simp-next fa fa-forward" disabled></button></div>';
  simp_elem += '<div class="simp-tracker simp-load"><input class="simp-progress" type="range" min="0" max="100" value="0" disabled/><div class="simp-buffer"></div></div>';
  simp_elem += '<div class="simp-time flex flex-align"><span class="start-time">00:00</span><span class="simp-slash"> / </span><span class="end-time">00:00</span></div>';
  simp_elem += '<div class="simp-volume flex flex-align"><button type="button" class="simp-mute fa fa-volume-up"></button><input class="simp-v-slider" type="range" min="0" max="100" value="100"/></div>';
  simp_elem += '<div class="simp-others flex flex-align"><button type="button" class="simp-plext fa fa-play-circle" title="Auto Play"></button><button type="button" class="simp-random fa fa-random" title="Random"></button><div class="simp-shide"><button type="button" class="simp-shide-top fa fa-caret-up" title="Show/Hide Album"></button><button type="button" class="simp-shide-bottom fa fa-caret-down" title="Show/Hide Playlist"></button></div></div>';
  simp_elem += '</div>'; //simp-controls
  
  var simp_player = document.createElement('div');
  simp_player.classList.add('simp-player');
  simp_player.innerHTML = simp_elem;
  ap_simp.insertBefore(simp_player, simp_playlist);
  simp_startScript();
}
Đó là tất cả! hy vọng rằng bạn đã tích hợp thành công trình phát âm thanh này vào dự án trang web của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đối mặt với bất kỳ vấn đề, đừng ngại bình luận bên dưới.