68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Code Tạo Khung Chứa Code, Sửa Code Cho Blogspot Cục Đẹp, Chuyên Nghiệp

Chia sẻ miễn phí các bộ code hữu ích cho website blogspot hôm nay VeoSpot.com chia sẻ Code Tạo Khung Chứa Code, Sửa Code Cho Blogspot Cục Đẹp, Chuyên.

Chào bạn! tiếp tục chuyên mục chia sẻ miễn phí các bộ code hữu ích cho website blogspot hôm nay VeoSpot.com chia sẻ Code Tạo Khung Chứa Code, Sửa Code Cho Blogspot Cục Đẹp, Chuyên Nghiệp, vô cùng tiện ích cho chúng ta chỉnh sửa code tren bài viết blogger....

Code Tạo Khung Chứa Code, Sửa Code Cho Blogspot Cục Đẹp, Chuyên Nghiệp

Giới thiếu code tạo khung chứa code đẹp.

Phải nói là khung chứa code này vô cùng đẹp và chuyên nghiệp, cách áp dụng thì vẫn như bao code khác thui, nếu bạn thích mẫu khung chứa code theo phong cách lập trình như thế này, thì đùng quên để lại lời nhắn góp ý ở dưới phần comments nhé!

- Xem thêm: Chia Sẻ Code Grid Responsive Post Blogger (Blogspot) Template

Demo khung chứa code và chỉnh sửa code.

Cách thực hiện

1. CSS khung chứa code

.code-container {

  resize: both;

  overflow: hidden;

  margin: auto;

  width: 80vw;

  height: 80vh;

  min-width: 420px;

  min-height: 555px;

  position: relative;

  --glow-margin: 70px;

  filter: drop-shadow(0 0 75px rgb(128 0 255 / 0.25));

}


.code-container::before {

  content: attr(content);

  position: absolute;

  bottom: 90px;

  right: 90px;

  z-index: 999;

  color: rgb(255 200 255 / 0.5);

  text-shadow: 0 0 12px rebeccapurple;

  letter-spacing: 0.1em;

}


.code-container::after {

  content: "";

  background: linear-gradient(

    to right,

    transparent,

    black 25px, black 110px,

    transparent 110px 175px,

    black 175px, black calc(100% - 25px),

    transparent

  );

  position: absolute;

  top: 125px;

  left: var(--glow-margin);

  right: var(--glow-margin);

  height: 4px;

  display: block;

  z-index: 90;

  opacity: 0.5;

}


.glow-container {

  position: absolute;

  inset: 0;

  display: grid;

  z-index: 2;

  pointer-events: none;

  --glow: drop-shadow(0 0 1px violet);

  filter: var(--glow) brightness(1.5) drop-shadow(0 0 10px violet);

}


.augs {

  --aug-rect-l1: initial;

  --aug-l1-width: 110px;

  --aug-l1-height: 4px;

  --aug-l-center: 57px;

  

  --aug-rect-r1: initial;

  --aug-r1-width: (100% - 125px - 50px);

  --aug-r1-height: 4px;

  --aug-r-center: 57px;

  

  --aug-clip-tr1: initial;

  --aug-tr1-alt-join-out: initial;

  --aug-tr1: 17px;

  --aug-clip-tr2: initial;

  --aug-tr2: 17px;

  --aug-tr-extend1: 50px;

  

  --aug-round-tl1: initial;

  --aug-tl1: 8px;

  --aug-round-br1: initial;

  --aug-br1: 8px;

  margin: auto;

  width: calc(100% - var(--glow-margin) * 2);

  height: calc(100% - var(--glow-margin) * 2);

}


.glow-container .augs {

  --aug-border: initial;

  --aug-border-all: 2px;

  --aug-border-bg: linear-gradient(to bottom left, rebeccapurple, orange);

}


section.augs {

  position: absolute;

  inset: 0;

  margin: auto;

  --aug-inlay: initial;

  --aug-inlay-all: 2px;

  --aug-inlay-bg: url(http://augmented-ui.com/img/propjockey.png)

    center 70% / auto 70% no-repeat;

  --aug-inlay-opacity: 0.25;

}

section.augs::before {

  filter: brightness(0.2) blur(10px);

}


.dots {

  position: absolute;

  top: 2px;

  left: 2px;

  width: 110px;

  height: 50px;

  --red: #fc199a;

  --yellow: #ffcc00;

  --green: #61e2ff;

  --close: radial-gradient(circle, var(--red), var(--red) 7px, transparent 8px);

  --min: radial-gradient(circle, var(--yellow), var(--yellow) 7px, transparent 8px);

  --max: radial-gradient(circle, var(--green), var(--green) 7px, transparent 8px);

  background: var(--close) -28px no-repeat,

              var(--min) -2px no-repeat,

              var(--max) 24px no-repeat;

  filter: brightness(0.5);

  opacity: 0.75;

  cursor: pointer;

  border: none;

}


input {

  position: absolute;

  top: 17px;

  left: 120px;

  width: calc(100% - 240px);

  background: transparent;

  color: rgb(255 200 255 / 0.5);

  text-shadow: 0 0 12px rebeccapurple;

  border: none;

  text-align: center;

  letter-spacing: 0.1em;

}


.code {

  position: absolute;

  inset: 80px 10px 10px 10px;

  font-size: 20px;

  color: white;

  filter: brightness(1.2);

}

.code * {

  font-size: 18px;

  font-weight: normal;

  color: #b5b4b6;

  font-family: SFMono-Regular, Consolas, 'Liberation Mono', Menlo, monospace;

}


body {

  display: grid;

  min-height: 100vh;

  width: 100vw;

  --c: rgb(0 0 0 / 0.95);

  --bgb: linear-gradient(var(--c), var(--c));

  --bg: repeating-conic-gradient(

    from 7.5deg at center center,

    hsl(200, 100%, 0%) 0deg 15deg,

    hsl(200, 100%, 60%) 10deg 30deg

  );

  background: var(--bgb), var(--bg), black;

}


* {

  font: normal 1em sans-serif;

  box-sizing: border-box;

  padding: 0;

  margin: 0;

}


/* https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=webrender.synthwave-x-fluoromachine */

.bg {

  background: repeating-linear-gradient(

    to top,

    rgba(255, 255, 255, 0.03) 0px 2px,

    transparent 2px 4px

  ),

  linear-gradient(to bottom, #200933 75%, #3d0b43);

}

.bg::after{

  content:'';

  height:50%;

  width:100%;

  display:block;

  background-image:linear-gradient(90deg, rgba(252,25,154,.1) 1px, rgba(0,0,0,0) 1px), linear-gradient(0deg, rgba(252,25,154,.1) 1px, rgba(0,0,0,0) 1px);

  background-position:bottom;

  background-repeat:repeat;

  background-size:20px 20px;

  left: -25px;

  position: absolute;

  pointer-events: none;

  bottom: 0;

  transform: perspective(100px) rotateX(60deg);

  z-index: 0;

}


.CodeMirror-gutters {

  background: transparent;

  border: none;

  margin-right: 15px;

}

.CodeMirror {

  height: 100%;

  background: transparent;

}

.CodeMirror-linenumber {

  padding-right: 1em;

}

.CodeMirror-overlayscroll-horizontal div,

.CodeMirror-overlayscroll-vertical div {

  background: rgba(153, 99, 255, 0.5);

}

.CodeMirror-scrollbar-filler { display: none!important; }


/* codepen's highcontrast-dark theme */

.cm-header{font-weight:700}.cm-strong{font-weight:700}.cm-em{font-style:italic}:root{--editor-top-bar-background: black;--tab-bg: #131417;--tab-border-color: #2a2c33;--resizer-background: var(--editor-top-bar-background);--resizer-border: #242424}.sidebar-false .main-header,.sidebar-false .main-header .header-wrap,.editor-footer{background:var(--editor-top-bar-background)}.CodeMirror-cursor{border-left-color:#fff!important}.CodeMirror-selected{background:rgba(255,255,255,.05)}.CodeMirror-focused .CodeMirror-selected{background:rgba(255,255,255,.1)}.CodeMirror-matchingbracket{border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.5)}.CodeMirror-matchingtag{border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.3)}.cm-searching{background:#000;outline:2px solid rgba(255,255,255,.25)}.CodeMirror-hints,.emmet-abbreviation-preview{border:1px solid #5a5f73;background:#1e1f26}.CodeMirror-hint{color:#fff}li.CodeMirror-hint-active{background:#c7c9d3;color:#000}.project-editor-warning{background:rgba(255,255,255,.1)}.editor-footer{border-top-color:var(--resizer-border,var(--cp-color-6))}.cm-keyword{color:#ffdd40}.cm-atom{color:#a3d65a}.box-html .cm-atom{color:#ff3c41}.cm-def{color:#0ebeff}.cm-variable{color:#c7c9d3}.cm-variable-2{color:#47cf73}.cm-variable-3{color:#fff}.cm-header{color:#ff3c41}.cm-number{color:#2bc7b9}.cm-property{color:#5e91f2}.cm-attribute{color:#e3e4e8}.cm-builtin{color:#ae63e4}.cm-qualifier{color:#ffdd40}.cm-operator{color:#47cf73}.cm-meta{color:#0ebeff}.cm-string{color:#2bc7b9}.cm-string-2{color:#d75093}.cm-tag{color:#ffdd40}.box-css .cm-tag{color:#ff8d41}.cm-tag.cm-bracket{color:#9b9dad}.cm-comment{color:#88afbf}body.editor{background:#131417}.box.box.box,.editor .top-boxes,.CodeMirror-gutter-wrapper,body.project .editor-pane,body.project .editor{background:#131417}.box.box.box pre,.editor .top-boxes pre,.CodeMirror-gutter-wrapper pre,body.project .editor-pane pre,body.project .editor pre{color:#d5d7de}.CodeMirror-guttermarker-subtle,.CodeMirror-linenumber{color:rgba(113,119,144,.6)}#output pre::-webkit-scrollbar,#output iframe::-webkit-scrollbar{width:.5em;height:.5em}#output pre::-webkit-scrollbar-thumb,#output iframe::-webkit-scrollbar-thumb{background:#373c49}#output pre::-webkit-scrollbar-track,#output iframe::-webkit-scrollbar-track{background:0 0}.CodeMirror-simplescroll-horizontal div,.CodeMirror-simplescroll-vertical div{background:#373c49}.powers .mini-button{background:#444857}.powers .mini-button:hover,.powers .mini-button:focus{background:#c7c9d3}.powers .mini-button:hover svg,.powers .mini-button:focus svg{fill:#000}


/* theme overrides original source */

/* https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=webrender.synthwave-x-fluoromachine */

/* I just ported it to codemirror */


.highcontrast-dark .cm-header {

  font-weight: bold

}


.highcontrast-dark .cm-strong {

  font-weight: bold

}


.highcontrast-dark .cm-em {

  font-style: italic

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-cursor {

  border-left-color: white !important

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-selected {

  background: rgba(255,255,255,0.05)

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-focused .CodeMirror-selected {

  background: rgba(255,255,255,0.1)

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-matchingbracket {

  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.5)

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-matchingtag {

  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.3)

}


.highcontrast-dark .powers {

  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.05)

}


.highcontrast-dark .cm-searching {

  background: black;

  outline: 2px solid rgba(255,255,255,0.25)

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-hints,

.highcontrast-dark .emmet-abbreviation-preview {

  border: 1px solid #5a5f73;

  background: #1e1f26

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-hint {

  color: white

}


.highcontrast-dark li.CodeMirror-hint-active {

  background: #c7c9d3;

  color: black

}


.highcontrast-dark .project-editor-warning {

  background: rgba(255,255,255,0.1)

}


.highcontrast-dark .cm-atom {

  color: #9963ff;

}


.highcontrast-dark .box-html .cm-atom {

  color: #ff3c41

}


.highcontrast-dark .cm-def,

.highcontrast-dark .cm-variable-2,

.highcontrast-dark .cm-variable,

.highcontrast-dark .box-js .cm-variable + .cm-property {

  color: #61e2ff;

  text-shadow: 0 0 2px #001716, 0 0 5px #03edf933, 0 0 10px #ffff6633;

}


.highcontrast-dark .cm-header {

  color: #ff3c41

}

.highcontrast-dark .cm-builtin {

  color: #ae63e4

}


.highcontrast-dark .cm-number {

  color: #9963ff;

}.highcontrast-dark .cm-operator,

.highcontrast-dark .cm-variable-3,

.highcontrast-dark .cm-attribute,

.highcontrast-dark .cm-property,

.highcontrast-dark .cm-keyword,

.highcontrast-dark .presentation > .cm-def,

.highcontrast-dark .cm-qualifier {

  color: #fc199a;

  text-shadow: 0 0 2px #393a33, 0 0 35px #ffffff44, 0 0 10px #fc199a, 0 0 2px #fc199a;

}

.highcontrast-dark .cm-operator,

.highcontrast-dark .cm-variable-3,

.highcontrast-dark .cm-attribute,

.highcontrast-dark .cm-property {

  font-style: italic;

}


.highcontrast-dark .cm-meta,

.highcontrast-dark .cm-meta + .cm-property,

.highcontrast-dark .cm-string,

.highcontrast-dark .cm-string-2 {

  color: #9963ff;

  text-shadow: none;

}


.highcontrast-dark .cm-tag,

.highcontrast-dark .cm-callee,

.highcontrast-dark .box-css .cm-tag,

.highcontrast-dark .cm-tag.cm-bracket,

.highcontrast-dark .box-js .cm-property  {

  color: #ffcc00;

  text-shadow: 0 0 2px #100c0f, 0 0 3px #ffaa0099, 0 0 5px #ffaa0099, 0 0 10px #ffaa0099;

  font-style: italic;

}


.highcontrast-dark .cm-comment {

  font-style: italic;

  color: #9963ff99;

  text-shadow: 0 0 2px #001716, 0 0 5px #03edf933, 0 0 10px #ffff6633;

}


body.editor.highcontrast-dark {

  background: #241b2f;

}


.highcontrast-dark .box.box.box,

.editor.highcontrast-dark .top-boxes,

.highcontrast-dark .CodeMirror-gutter-wrapper,

body.project.highcontrast-dark .editor-pane,

body.project.highcontrast-dark .editor {

  background: none;

}

.editor.highcontrast-dark .top-boxes {

  --swxfm__c: rgba(153, 99, 255);

  background: repeating-linear-gradient(

    to top,

    rgba(255, 255, 255, 0.03) 0px 2px,

    transparent 2px 4px

  ),

  linear-gradient(to bottom, #200933 75%, #3d0b43);

}

.editor.highcontrast-dark .top-boxes:after{

  content:'';

  height:300px;

  width:100%;

  display:block;

  background-image:linear-gradient(90deg, rgba(252,25,154,.1) 1px, rgba(0,0,0,0) 1px), linear-gradient(0deg, rgba(252,25,154,.1) 1px, rgba(0,0,0,0) 1px);

  background-position:bottom;

  background-repeat:repeat;

  background-size:20px 20px;

  left: -25px;

  position: absolute;

  pointer-events: none;

  bottom: 0;

  transform: perspective(100px) rotateX(60deg);

  z-index: 0;

}


.highcontrast-dark .box.box.box pre,

.editor.highcontrast-dark .top-boxes pre,

.highcontrast-dark .CodeMirror-gutter-wrapper pre,

body.project.highcontrast-dark .editor-pane pre,

body.project.highcontrast-dark .editor pre {

  color: #b5b4b6;

}


.highcontrast-dark .CodeMirror-guttermarker-subtle,

.highcontrast-dark .CodeMirror-linenumber {

  color: #8a2dc066;

  text-shadow: 0 0 2px #393a33, 0 0 35px #ffffff44, 0 0 10px #8a2dc066, 0 0 2px #8a2dc066;

}


2. HTML

<code class="code-container" content="// Vèo 💜">

  <div class="glow-container">

    <div class="augs" data-augmented-ui></div>

  </div>

  <section class="augs bg" data-augmented-ui>

    <button class="dots" onclick="changeMode()" title="change mode"></button>

    <input value="propjockey.io">

    <div class="code highcontrast-dark">

      <textarea id="code">

@keyframes cast-bit-to-space-toggle {

  to { --cbtst-space-toggle: ; }

}


@property --cbtst-space-toggle {

  syntax: "*";

  initial-value: initial;

  inherits: false;

}


:where(.cbtst) {

  --cbtst-animation: cast-bit-to-space-toggle

    1ms linear both var(--cbtst-bit, 0);

  animation: var(--cbtst-animation);

}


/* usage */

.my-el.cbtst {

  --cbtst-bit: 1; /* provide input value of 0 or 1 */

  /* var(--cbtst-space-toggle) is the output */

}

      </textarea>

    </div>

  </section>

</div>


3. JS (Javascript)

let mode = "css"

const editor = CodeMirror.fromTextArea(code, {

  lineNumbers: true,

  styleActiveLine: true,

  matchBrackets: true,

  scrollbarStyle: "overlay",

  Tab: "indentMore",

  defaultTab: function(cm) {

    if (cm.somethingSelected()) cm.indentSelection("add");

    else cm.replaceSelection("  ", "end");

  },

  mode

})

editor.setOption("theme", "highcontrast-dark")

const x = document.querySelector(".code")

const ro = new ResizeObserver(entries => {

  editor.setSize(x.offsetWidth, x.offsetHeight)

})

ro.observe(document.querySelector(".code-container"))


const changeMode = () => {

  mode = mode === "css" ? "javascript" : "css"

  editor.setOption("mode", mode)

}


Thông tin hỗ trợ

Chúng tôi tặng miễn phí các mẫu mã website trị giá 90k trở xuống, bạn có thắc mắc gì thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với lê vinh qua.

- Facebook: facebook.com/veo94

- Zalo chính: zalo.me/0362113321

- Hotline: 0362113321