68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Code Header Menu Bán Hàng, Chuẩn Responsive Cho Blogspot

mẫu thiết kế template blogspot Code Header Menu Bán Hàng, Chuẩn Responsive Cho Blogspot, code chỉ mang tính tham khảo, nếu bạn muốn dùng mẫu này để...

Chào bạn! có phải bạn muốn tìm mẫu thiết kế template blogspot Code Header Menu Bán Hàng, Chuẩn Responsive Cho Blogspot, code chỉ mang tính tham khảo, nếu bạn muốn dùng mẫu này để thiết kế các mẫu template bán hàng blogger, thì cứ thế mà dùng thui...

mẫu thiết kế template blogspot Code Header Menu Bán Hàng, Chuẩn Responsive

Code thiết kế khung header bán hàng

- Nếu bạn muốn chuyển đổi code này thành code của blogspot thì bạn chỉ cần thay khung code của blogger, code sử dụng đơn giản chỉ cần dùng CSS và HTML...

1. Code HTML

<!-- Toolbar -->

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation" style="margin-bottom:0">

  <div class="container-fluid">

    <div class="navbar-header cart-header">

    <a class="navbar-brand" href="#">

      <img src="http://dev7.quik-web.net/images/logo.png" alt="" />

    </a>

    </div>

    <form class="navbar-form navbar-left hidden-xs">

      <div class="form-group">

        <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">

      </div>

      <button type="submit" class="btn btn-default">Search</button>

    </form>

    <ul class="nav navbar-nav navbar-right login-nav">

      <li><a href="#"><i class="fa fa-user-circle"></i> <span class="hidden-xs">Sign In</span></a></li>

      <li class="dropdown">

        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> <span class="hidden-xs">My cart</span> <span class="caret"></span></a>

        <ul class="dropdown-menu dropdown-cart" role="menu">

          <li>

            <span class="item">

              <span class="item-left">

                <img src="http://lorempixel.com/50/50/" alt="" />

                <span class="item-info">

                  <span>Item name</span>

                  <span>23$</span>

                </span>

              </span>

              <span class="item-right">

                <button class="btn btn-xs btn-danger pull-right"><i class="fa fa-times"></i></button>

              </span>

            </span>

          </li>

          <li>

            <span class="item">

              <span class="item-left">

                <img src="http://lorempixel.com/50/50/" alt="" />

                <span class="item-info">

                  <span>Item name</span>

                  <span>23$</span>

                </span>

              </span>

              <span class="item-right">

                <button class="btn btn-xs btn-danger pull-right"><i class="fa fa-times"></i></button>

              </span>

            </span>

          </li>

          <li class="divider"></li>

          <li><a class="text-center" href="">View Cart</a></li>

        </ul>

      </li>

    </ul>

  </div>

</nav>


<!-- Header 002 -->

<nav class="navbar navbar-default">

  <div class="row">

    <div class="container-fluid">

      <div class="navbar-header">

        <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapse" aria-expanded="false">

          <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

          <span class="icon-bar"></span>

          <span class="icon-bar"></span>

          <span class="icon-bar"></span>

        </button>

      </div>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="collapse">

        <ul class="nav navbar-nav">

          <li class="active"><a href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a></li>

          <li class="dropdown">

            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Pages <span class="caret"></span></a>

            <ul class="dropdown-menu">

              <li><a href="#">Action</a></li>

              <li><a href="#">Another action</a></li>

              <li><a href="#">Something else here</a></li>

              <li><a href="#">Separated link</a></li>

              <li><a href="#">One more</a></li>

            </ul>

          </li>

          <li class="dropdown">

            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Gallery <span class="caret"></span></a>

            <ul class="dropdown-menu">

              <li><a href="#">Action</a></li>

              <li><a href="#">Another action</a></li>

              <li><a href="#">Something else here</a></li>

              <li><a href="#">Separated link</a></li>

              <li><a href="#">One more</a></li>

            </ul>

          </li>

          <li>

            <a href="#">Standards</a>

          </li>

          <li>

            <a href="#">Resources</a>

          </li>

          <li>

            <a href="#">Contact</a>

          </li>

        </ul>

        <ul class="nav navbar-nav navbar-right social-bar">

          <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>

          <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>

          <li><a href="#"><i class="fa fa-pinterest-p"></i></a></li>

          <li><a href="#"><i class="fa fa-google"></i></a></li>

        </ul>

      </div>

    </div>

  </div>

</nav>

2. Code CSS

.navbar-default {

  background-color: #fff;

  border:none;

  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.2);

}

.navbar-default .navbar-nav>.active>a,

.navbar-default .navbar-nav>.active>a:focus,

.navbar-default .navbar-nav>.active>a:hover,

.navbar-default .navbar-nav>.open>a,

.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus,

.navbar-default .navbar-nav>.open>a:hover {

  color: #fff;

  background-color: #337eb7;

}

.navbar-brand {

  max-width: 230px;

  height: 60px;

  max-height: 60px;

  padding-top: 5px;

  padding-bottom: 5px;

  img {

    max-width: 100%;

  }

}

.navbar-toggle {

  margin-top: 13px

}

.navbar-form {

  margin-top: 13px

}


/*==== navbar-xs =====*/

.navbar-xs {

  background-color: #337eb7;

  margin-bottom: 0;

  border: none;

  min-height: 30px;

  .navbar-nav>li>a {

    padding: 5px 10px;

    color:#fff;

  }

}


/*===== Mini Cart =====*/

.dropdown-cart{

  min-width:250px;

  position: absolute!important;

  

}

.dropdown-cart li .item{

    display: block;

    padding: 3px 10px;

    margin: 3px 0;

}

.dropdown-cart li .item:hover{

    background-color: #f3f3f3;

}

.dropdown-cart li .item:after{

    visibility: hidden;

    display: block;

    font-size: 0;

    content: " ";

    clear: both;

    height: 0;

}

.dropdown-cart li .item-left{

    float:left;

}

.dropdown-cart li .item-left img,

.dropdown-cart li .item-left span.item-info{

    float:left;

}

ul.dropdown-cart li .item-left span.item-info{

    margin-left:10px;   

}

.dropdown-cart li .item-left span.item-info span{

    display:block;

}

.dropdown-cart li .item-right{

    float:right;

}

.dropdown-cart li .item-right button{

    margin-top:14px;

}


.cart-header {

  float: left

}

.login-nav {

  float: right;

  > li {

    display: inline-block;

  }

}@media (min-width: 768px){

  .navbar-nav > li > a {

      padding: 20px 13px;

  }

  /*.dropdown:hover .dropdown-menu {

    display: block;

  }*/

}

@media(max-width: 767px){

  .social-bar li {

    display: inline-block;

  }

}

- Trên đây là bộ code mà có thể tham khảo để thiết kế các mẫu giao diện template chuẩn seo, đẹp, tải nhanh... đừng quên để lại comments ở bên dưới để cùng góp ý với VeoSpot nhé!

- Tham khảo: Chia Sẻ Code CSS Grid Card List Dạng Lưới Chuẩn Respondsive

Thêm đánh giá

2 bình luận

Các tính năng và cải tiến SEO tốt nhất trong các template của chúng tôi?

London is the capital city of England.

Full Schema/SEO blog

Hầu hết các mẫu blogger trên internet không hợp lệ với định dạng SEO và Schema trên thực tế, chúng được thiết kế theo cách đó ở đâu đó mà nó hỗ trợ schema.org.

nhưng các trang đăng ban đầu, trang tĩnh, trang lưu trữ và nhiều công cụ quan trọng khác có sẵn trong các mẫu blogger không được cài đặt đúng cách.

Ở đây trong Mẫu Blogger Miễn phí của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng Chức năng thẻ Meta Keywords trong các mẫu Blogger của chúng tôi, chức năng này được Tạo tự động với tiêu đề Bài đăng và Trang chủ cùng với blog của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi đã sử dụng Thẻ ALT được tạo tự động vào Hình ảnh với sự trợ giúp của Hàm jQuery để các công cụ serach hiểu đúng trang web Blogger của bạn.

Tất cả các Mẫu Blogger đều tương thích với adsense và nền tảng quảng cáo khác

Nhưng chúng tôi thiết kế các mẫu thủ công để cung cấp mọi công cụ phân loại tốt.

Định dạng vi mô/Ajax nâng cao hợp lệ

Một công cụ tuyệt vời khác là Tập lệnh Ajax được sử dụng trong Mẫu Piki Blogger vì chúng tôi đã thiết kế Chủ đề Blogger

nơi nó đáp ứng yêu cầu của người dùng rằng khung mẫu blogger phải phù hợp với tất cả các loại lỗi trong blogger

Do đó, trên internet có sẵn nhiều mẫu blogger khác nhau nhưng vấn đề nghiêm trọng là ở đâu đó tập lệnh của họ trong các mẫu blogger bị lỗi vì những lý do sau đây: -

Nếu người dùng nhập thẻ alt trong hình ảnh bài đăng sau khi xuất bản bài đăng trên blogger thì hình ảnh sẽ bị lỗi trong các bài đăng nổi bật.

Nếu người dùng sử dụng ngôn ngữ tùy chỉnh trong bài đăng trên Blogger như tiếng Hindi thuần túy, tiếng Urdu, tiếng Tây Ban Nha, v.v. Giống như các ngôn ngữ thì bài đăng nổi bật của Mẫu Blogger hoàn toàn không thể hoạt động

Nhưng chúng tôi sử dụng công cụ Ajax Mặc định mới nhất cho nguồn cấp dữ liệu/bài đăng của blogger để các mẫu Blogger của chúng tôi có thể xử lý mọi tình huống và vấn đề.

Có nhiều công cụ khác có sẵn trong các mẫu Blogger của chúng tôi như công cụ Định dạng vi mô giúp công cụ tìm kiếm hiểu đúng trang web của bạn như Thẻ tiêu đề để lập chỉ mục

Công cụ này thực sự hỗ trợ class='vcard' , class='fn' nơi nó cung cấp định dạng mở, cỡ chữ và nhận dạng từ để công cụ tìm kiếm có thể hiểu Trang web của bạn.

Trong Mẫu Blogger Cao cấp, chủ đề của chúng tôi, tất cả các công cụ hợp lệ với Định dạng vi mô như trang bài đăng, phần tác giả, ngày và giờ, tiêu đề, mọi thứ đều được phân loại thành vi định dạng trong Mẫu Blogger của chúng tôi.

Thẻ thân thiện với SEO

Chúng tôi đang cung cấp các thẻ meta SEO opg.me đồ thị mở mới nhất để tăng xếp hạng trang web của bạn và tăng cường các bài viết của bạn trong tất cả các công cụ tìm kiếm trong Mẫu Blogger của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng một số công cụ phổ biến và tốt nhất trong các mẫu blogger của chúng tôi để tăng cường trang web của bạn và lập chỉ mục trên tất cả các công cụ tìm kiếm

Mọi biểu tượng favicon xã hội, từ khóa, trình duyệt có sẵn ở phần trên cùng của mẫu blogger, tự động không cần chỉnh sửa cũng có sẵn tóm tắt và đoạn trích

Tính năng làm nổi bật chính?

Chà, có rất nhiều Featrues có sẵn, một số thứ sau đây có ở đây: -

1:) Hỗ trợ tất cả các định dạng hình ảnh như png, jpg, jpeg, wbep trong các bài viết nổi bật.

2:) Lazy Load trong hiệu ứng cuộn để giảm kích thước trang và thời gian tải.

3:) Hàm Ajax rất mạnh mẽ để tải tất cả các bài đăng {thậm chí đôi khi có những bài đăng rác không được lập chỉ mục nhưng trong Mẫu Blogger Miễn phí của chúng tôi Tải đúng cách}.

4:) Sau khi Xuất bản Bài đăng, bạn có thể Thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách nhấn vào Trung bình, lớn, nhỏ đó (trong khi các hình ảnh mẫu khác nhau bị lỗi tại các bài đăng nổi bật).

5:) Nhãn trống trong bài đăng không tạo ra bất kỳ sự cố nào trong Bài đăng nổi bật {jQuery của chúng tôi có thể xử lý các bài đăng như vậy cho nhãn Hoàn thành tự động} .

6:) Ngôn ngữ thuần túy có thể được sử dụng trong các bài đăng nổi bật như tiếng Hindi, tiếng Tây Ban Nha, v.v.

7:) Mẫu Blogger miễn phí và Mẫu Blogger cao cấp Người dùng có thể nhận được chức năng lưu trữ bộ đệm trong thời gian thực vì chúng tôi sử dụng bộ đệm để cập nhật tự động và tải nhanh trong các mẫu blogger của chúng tôi.

8:) Các tính năng tùy chỉnh khác được cung cấp tại Trình thiết kế chủ đề bố cục.

Tải mẫu Blogger nhanh hơn

Tất cả các mẫu Blogger được thiết kế bằng biểu định kiểu CSS mới nhất của jQuery, giúp bạn tải nhanh hơn để mở trang web của mình.

Mỗi mẫu Blogger đều có Tốc độ tối thiểu 90+ theo các công cụ Pingdom, kiểm tra tốc độ ngọn hải đăng của Google, ma trận GT

{đã kiểm tra và chụp ảnh màn hình trực tiếp được đính kèm vào bài đăng} Một số người dùng gặp sự cố tốc độ chậm

Có một số yếu tố chính mà bạn cần phải tối ưu hóa

1:) xóa biểu định kiểu CSS bổ sung (phông chữ)

2:) Chúng tôi xóa các mẫu biểu mẫu plugin jquery facebook {nhưng đã thêm chức năng bình luận facebook} bạn có thể thêm sau nếu bạn cần hộp bình luận facebook

3:) Vui lòng luôn cố gắng nén tất cả hình ảnh của bạn dưới 20kb

4:) theo mặc định, Google AdSense hỗ trợ tối đa 4 đến 5 quảng cáo trên một trang {cố gắng duy trì điều này}

5:) Tối ưu hóa logo tiêu đề của bạn dưới 5 KB {tạo định dạng PNG}

6:) hiển thị tối thiểu 6 - 8 bài đăng trong phần bài đăng chính gần đây {vì đã có phân trang tiếp theo}

7:) chỉ thêm các tiện ích hữu ích Thanh bên {loại bỏ không sử dụng}

8:) sử dụng ngắt đoạn trong tất cả các bài đăng của bạn càng tốt { }

9:) cố gắng tránh sử dụng logo hình ảnh trong trang chủ {có sẵn biểu định kiểu cloudfalre hãy sử dụng chúng}

10:) Thu nhỏ các bài đăng phổ biến của bạn trong thanh bên

bằng cách áp dụng nén và tối ưu hóa này, tốc độ của bạn có thể tăng lên hơn 90 ngay cả khi bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Blogger

Paris is the capital of France.

Blogger

Paris is the capital of France.

Blogger

Paris is the capital of France.

SEO Web

Tokyo is the capital of Japan.

Blogger

Paris is the capital of France.

Blogger

Paris is the capital of France.