68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Code đếm số lượng trong Blogspot trang bài viết, trang tĩnh, trang Label

Tổng hợp Code đếm số lượng Bài viết, Bình luận, Trang tĩnh, Nhãn trong Blogspot, code hiển thị lượt xem trong blogspot, code hiển thị số bài đăng the

Chào bạn! có phải bạn đang tìm code đếm số lượng trong Blogger (Blogspot) ở các trang bài viết, trang tĩnh, trang label và trang comments, hôm nay VeoSpot.com sẽ chia sẻ một số code đếm số lượng có thể bạn sẽ cần...
Code đếm số lượng trong Blogspot trang bài viết, trang tĩnh, trang Label

Tổng hợp các code đếm số lượng trong Blogger (Blogspot)

Sử dụng các code đếm số lượng trong Blogger (Blogspot) để giúp cho blog của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, hoặc giúp ít cho các bạn trong quá trình thiết kế website blog trên nền tảng blogger (blogspot).

1. Code hiển thị tổng số bài viết

- Code này bạn có thể áp dụng ở các mục trang chủ, hiển thị tổng số bài viết, bạn vào trang chủ veospot.com xem có bao nhiêu tổng số bài viết.
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {document.write('<b>Tổng số bài viết: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount' type='text/javascript'></script>

2. Hiển thị tổng số lượng Trang Tĩnh (Page)

- Trang tĩnh hay còn gọi là các page của blogger (blogspot) khác một so với các trang bài viết, và code bên dưới sẽ hiển thị tất cả số lượng trang (page) mà bạn đã xuất bản.
<script style="text/javascript">
function numberOfPages(json) {document.write('<b>Tổng số trang tĩnh: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/pages/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPages' type='text/javascript'></script>

3. Code hiển thị số lượng Trang Label

- Code hiển thị số lượng theo 1 nhãn (label) bất kỳ, rất có ích cho việc bạn cài đặt và menu, danh mục bài viết, tham khảo code trên trang veosudio.
<script style="text/javascript">
function numberOfLabelPosts(json) {document.write('<b>Tổng số bài viết của nhãn: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/posts/default/-/Blogger?alt=json-in-script&callback=numberOfLabelPosts' type='text/javascript'></script>

4. Code hiển thị số lượng Comments

- Code này tổng hợp tất cả các comments trên 1 website/blog, ngoài ra còn có có code hiển thị số lượt comments từng bài viết.
<script style="text/javascript">
function numberOfComments(json) {document.write('<b>Tổng số bình luận: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments' type='text/javascript'></script>

5. Code đếm số lượng Lượt xem (View)

- Hiển thị lượt xem trên từng bài viết blogspot có rất nhiều cách, dưới đây mình chia sẻ code hiển thị lượt xem trên blogger miễn phí...

+ Code HTML

<b:if cond='data:view.isPost'><span class='post-view' expr:data-id='data:post.id'><i aria-hidden='true' class='fa fa-eye'/> <span class='view-load' id='postviews'><i class='fas fa-spinner fa-pulse faa-fast'/></span> views</span></b:if>

+ Code Javascript

<script type='text/javascript'> jQuery.getScript(&quot;//cdn.firebase.com/js/client/2.3.2/firebase.js&quot;).done(function(){$.each($(&quot;.post-view[data-id]&quot;),function(e,a){var i=$(a).parent().find(&quot;#postviews&quot;).addClass(&quot;view-load&quot;),t=new Firebase(&quot;https://post-view-st.firebaseio.com/pages/id/&quot;+$(a).attr(&quot;data-id&quot;));t.once(&quot;value&quot;,function(e){var o=e.val(),d=!1;null==o&amp;&amp;((o={}).value=0,o.url=window.location.href,o.id=$(a).attr(&quot;data-id&quot;),d=!0),i.removeClass(&quot;view-load&quot;).text(o.value),o.value++,&quot;/&quot;!=window.location.pathname&amp;&amp;(d?t.set(o):t.child(&quot;value&quot;).set(o.value))})})}); </script>
Với thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc tạo thống kê, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng nó vì việc tải feed quá nhiều sẽ làm tốc độ tải trang giảm đi đáng kể.