68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Code Tiêu Đề Trước Bài Đăng Kèm Theo Background Tuỳ Chỉnh Adsense

Code Tiêu Đề Trước Bài Đăng Kèm Theo Background Tuỳ Chỉnh Adsense, Code nền trước bài đảng blogspot, code background blogspot chuyênbb nghiệp, code...

Chào Bạn! nếu bạn muốn tuỳ chỉnh mẫu blogspot của mình theo dạng giống như các trang web themforest, unica...v.v... thì Code Tiêu Đề Trước Bài Đăng Kèm Theo Background Tuỳ Chỉnh Adsense.
Code title đầu tiên có adsense background tuỳ chỉnh

Cách thực hiện

Code chỉ mang tính tham khảo, các bạn có thể tự thiết kế, hoặc lấy bài này làm mẫu sau đó viết cho trang web của mình tuỳ ý nha.

1. Thêm code HTML

    <div class='igniplexTitle'>
      <b:class cond='!data:view.isMultipleItems' name='content'/>
      <div class='inner'>
        <b:section id='billboard' name='Iklan Billboard Besar' showaddelement='true'>
          <b:widget id='HTML4' locked='true' title='Iklan Billboard 970x250' type='HTML' version='2' visible='true'>
            <b:widget-settings>
              <b:widget-setting name='content'/>
            </b:widget-settings>
            <b:includable id='main'>
              <b:include name='widget-title'/>
              <div class='widget-content'>
                <data:content/>
              </div>
            </b:includable>
          </b:widget>
        </b:section>
        <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
          <span class='title'><data:widgets.Blog.first.posts.first.title/></span>
        </b:if>
      </div>
    </div>

2. Viết CSS

    .igniplexTitle{
    display:block;
    padding:0px;
    margin:0px;
    }
    .igniplexTitle.content{
    background-color:$(title.background.color);
    padding:40px 20px 210px;
    margin-bottom:-190px;
    }
    .igniplexTitle .inner{
    max-width:$(max.width.all);
    margin:auto;
    }
    .igniplexTitle .inner .breadcrumb{
    font-size:13px;
    background-color:rgba(0,0,0,.5);
    color:#fff;
    }
    .igniplexTitle .inner .title{
    font-size:2em;
    font-weight:500;
    color:#fff;
    margin:0px;
    display:block;
    line-height:1.5em;
    }
      .igniplexTitle.content{
      padding:20px 20px 210px;
      }
      .igniplexTitle .inner .title{
      font-size:1.5em;
      }

3. Lưu và xem kết quả

* Chúc bạn áp dụng code thành công! đùng quên góp ý dưới phần bình luận nhé...